person reflection in pond

Kevser Özdamar – Mutant Leyla

“Çeşme başında, birinin yegâne amacı helkesine su doldurmak, diğerininse boğazının arka duvarına vuran susuzluğu bastırmak olan bu iki yabancının tesadüfen birbirine çarpan bakışlarının ağırlığıyla önce…