rain drops

Osman Hasdemir – /Weather Rain

kaygılar çağrılmadan yaprak sırtlarınayaşamın tarif edilmiş yollarıve bilinçsiz ışıklarındanuçlanıyor tanıklığa zaman saat kulelerine çekingenlik veriyorgünler öncenin kaderinine kadar geride bıraktıkça getirerekgem içinde tahminle bir o…
An aurora blankets the Earth beneath a celestial night sky

Osman Hasdemir – Çekilirken

anlaşılmamak üzerebaşlayan güneş mızrağıyokuşlara atılışınıve erkek sesleri üstlerinetoplar sebepleri kuşsuzve öngörüsüz üzüntüleribenjamininperçemlerinden yumuşak bir sesgeliyor uzak bahçelerin birineAltın hep oradaydı törpülerden dökülenlertutkununhızlanıp çoğalanhatta küçük taşların…

Osman Hasdemir – Yavaşlayan Unutmak*

Adamkarga'ya ama çırpınaneleme hattatıkeşkeyi kırbaçlatürlü işkenceve üstünkörü merhametleaklı başında sarhoşluğagetiren ne uzun zaman yitirilen bilinçle kavuşulmazı hatırlayankendi yüzüne hayalişeffaf ayna odağından bakandır kaç gün sonra…

Osman Hasdemir – O Üflemeli Çalgıların

Surdan çok önceleri ortasından başlanmış ortasındanyarılananher şey o değilaydınlık gelir bir yandanbir yandan çift güneşler doğargide gele eskitilen yolunortasında uykusuz rüyalarınve mislince utanmanın güzelliğinebelki öğrenilmiş…

Osman Hasdemir – Başına Birer Çiçek

hayvan derilerine insan dövmesinive yarılmış omurgasında ağaç yuvasıylayansıma değilsuyun içinde gerçek bir güneşiterse dönmüş gözlerimizeve kafamızın ortasında ne varsa ona göstermediğibalmumu mühürlü gelecek eğer gösterirseBendis…